Nöropazarlama Nedir?

noropazarlama

Nöropazarlama (Neuromarketing) Nedir?

İngilizce’de “neuromarketing” olarak adlandırılan nöropazarlama aslında bir pazarlama tekniğidir. Bu teknik temel olarak insan beynini inceler ve insanın satın alma süreçlerini fizyolojik olarak araştırır. Satın alma davranışlarında özellikle psikolojik ve sosyal nedenler incelenir. Araştırmalardan çıkan sonuçlar doğrultusunda da uygun stratejiler geliştirilir.

Nöropazarlama, tüketicilerin hangi düşünce ve davranışla hareket ettiğini araştıran tüm çalışmaları kapsar. Birçok önemli firma tarafından bu taktik, yaygınlaşmaya devam etmektedir. Markalar insan algısını ve davranışını iyice anlayarak daha iyi kampanyalara imza atabilirler. Ayrıca hedef kitleye ulaşma ve onları kazanma konusunda da yardımcı olacaktır.

Nöropazarlama Nasıl Yapılır?

Baktığımız zaman tüm duygu, düşünce ve davranış süreçlerimiz birtakım nöral aktivitelerle açıklanabilir. Nöropazarlama da tüketicileri daha iyi anlayabilmek için onların beyin aktivitelerini inceler. Bunun için de Elektroensefalografi (EEG) ve Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) yöntemlerini kullanır.

Elektroensefalografi (EEG) yönteminde başına bazı elektrotlar yerleştirilir. Bu yolla kişinin beyin dalgaları ölçülür. İnsanların heyecan, öfke, mutluluk ve üzüntü gibi duyguları bu elektrotlar aracılığı ile izlenir. Uzun ölçümler sonrasında bu duyguların nedenleri saptanmaya çalışılır. Böylelikle bir neden sonuç ilişkisi kurulabilir.

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) yönteminde ise beyindeki kan akışı incelenir. Üzerinde araştırma yapılan kişilerin görsel ve sesle ilgili ipuçlarına cevap verirken güçlü mıknatıslar sayesinde kan akışları takip edilir. FMRI yöntemi sayesinde kişinin beyninin derinliklerine ulaşılarak tepkilerini nasıl verdikleri anlamaya çalışılır.

FMRI yöntemiyle beynin derinliklerine bakmak zahmetli olabilmektedir. Bunun yanı sıra birkaç saniyelik bir takip süreci olmasından dolayı kısa süreli sinirsel olayların gözden kaçmasına neden olabilir. Fakat bazı küçük dezavantajlarına rağmen her iki yöntem de oldukça etkilidir. Özellikle büyük markaların radarında olan bu yöntemler uzunca bir süredir aktif olarak kullanılmaktadırlar.

Nöropazarlamanın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Tüketiciyi gerçek anlamda tanıyıp buna uygun olarak stratejiler üreten nöropazarlama, şirketlere pek çok fayda sağlar. Bu faydalar şunlardır:

  • Firmalar başarısız girişimlerini azaltıp bunun yerine başarılı atılımlara imza atabilirler.
  • Nöropazarlama, geleneksel pazarlamadan çok daha farklı bakış açıları kazandırabilir.
  • Müşterilerin gerçek zamanlı olarak anlık tepkileri yakalanabilir. Böylece cevaplanması imkansız sorularla ilgili bir fikir sahibi olunabilir.
  • Verdiği sonuçlar bilimsel ve kanıtlanabilir nitelikte olduğu için çıkan sonuçlardan hareketle uygulanan yöntemler ölçülebilir durumdadır.
  • Nöropazarlama insanların bilinçsiz tepkilerini ölçer. Bilinçsiz tepkiler insan tarafından kontrol edilemezler. Eğer pazarlama stratejileri, insanların kontrol edemeyecekleri tepkiler üzerine kurulursa başarı yüzdesi oldukça yüksek olur.
  • Logo, afiş ve poster gibi görsel materyaller, nöropazarlama çerçevesinde tasarlanabilir. Böylece müşteriler kolayca tetiklenebilirler.
  • Nöropazarlamadan elde edilen bilgiler ürün tasarımı, reklam kampanyaları ve fiyatlandırma gibi pek çok alanda efektif bir şekilde kullanılabilir.
  • Günümüzde kullanılan pek çok yazılım aracı, araştırmanın düşük maliyetlerle ve yüksek içgörü kalitesiyle sürdürülmesini sağlayabilir.

 

Bu yazı da ilginizi çekebilir: Minimalist Pazarlama

İlgili İçerikler